Seniordans Sønderjylland/Ribe
Medlem af Dans-Danmark

HUSK HUSK HUSK HUSK

Generalforsamling

Søndag, den 17. marts 2024 fra kl. 13.30 til 17.00

Slogsherredsvej 39, 6372 Bylderup Bov.

 

Seniordans en halv time inden generalforsamlingen.

Generalforsamling efter vedtægterne.

På valg er Dorte Marie Schultz, som modtager genvalg,

Erling Møller Kristensen, som ikke modtager genvalg og

suppleant Chenette Lissbell Jensen, som ikke modtager genvalg.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Herefter kaffebord med lagkage mv.

Seniordans til kl. 17.

 

Tilmelding og betaling senest 4. marts 2024 til Dagmar Skov

på mobil 2093 2436 (gerne sms) eller mail dagmarskov@bbsyd.dk.

Pris kr. 110, for ikke medlemmer dog kr. 160, indbetales til konto 7910 1821019 – oplys venligst

antal, navn og by.

 

Vi sælger lodder ved indgangen til kr. 5 pr. lod.