Seniordansen starter i

Bredebro i Hallen

mandag kl. 9.00-10.30

med start d. 17. september

og derefter hver mandagVenlig hilsen
Erling Møller Kristensen
74743812
mail:
erlingdans@mail.dk

Danseleder

Erling M. Kristensen