Fra en danseaften i huset
http://youtu.be/71Lc1cr7F6w

Fra Julestævne 2011
http://youtu.be/DSnJ4dtDmbk

Starter 17. september 2019

Seniordans i Bevtoft forsamlingshus
hver tirsdag aften fra kl. 19-21
husk kaffen til pausen.
Der er ingen tilmelding, så mød bare op
og prøv den gode motion, og det hyggelige samvær.
 
 
Forsamlingshusets venner

www.bevtoft.dk

Danseleder Margit Jakobsen og hjælper Hans Chr. Widding
tlfnr. 74552677 mail majak2017@outlook.dk