Vi starter efterårssæsonen fredag

d. 13. september 2019

Vi danser hver fredag fra kl. 14-16 i Arnum Skoles Gymnastiksal
Skolevej 2, Arnum.

Medbring kaffe til pausen.

Med venlig hilsen

Danseleder
Dagmar Skov

tlf. 20932436
mail:  dagmarskov@bbsyd.dk

 

Opvisning i Arnum 2012

Dansekursus i Arnum 2013